روف گاردن چیست

روف گاردن در تهران

بام سبز (روف گاردن)

روف گاردن یا همان پشت بام هاي سبز شامل مجموعه اي از لايه هاي نصب شده به دو صورت آزاد و يا ماژولار هستند. نوع ماژولار به دو صورت نصب مستقيم لايه ها بر روي بام و يا استفاده از سيني هاي حاوي لايه ها، در دسترس است.

از جمله دلايل استفاده از روف گاردن ها مي توان به ويژگي هاي معماري، بهره وري از منافع محيطي(از جمله جلوگيري از ورود/خروج گرما به محيط ساختمان، جذب و استفاد از آب طوفان ها)، بالابردن ارزش ملك و افزايش فضاي قابل استفاده براي ساكنين اشاره كرد.

پوشش گياهي مورد نظر در بستري خاص كه جايگزين خاك بوده و براي همين هدف طراحي شده است، كاشته ميشوند. عمق لازم براي كاشت بين پنجاه ميليمتر تا بيش از يك متر ميباشد كه بسته به هدف طراحي و استحكام سقف اين مقدار متفاوت است.

به طور كلي بام سبز (روف گاردن) از ديدگاه سنتي به دو دسته “گسترده” و “متمركز” تقسيم بندي ميشوند.

تراس گاردن

دیوار سبز

بام هاي سبز گسترده

وزن كمي داشته و عمق بستر رشدشان نيز بيش از ٢٠٠ميليمتر نيست. اين پوشش هاي گياهي به حداقل نگهداري نياز داشته و همچنين معمولا مصرف آب نيز در آن ها پايين است. در اين بامها اصولا از گياهان كوچك، آب دار و با سرعت رشد پايين استفاده ميشود. اين نوع بام ها با نام هايي چون بام هاي دوستدار محيط زيست و يا بامهاي قهوه اي نيز شناخته شده اند. همچنين بام هايي كه به منظور افزايش تنوع پوشش گياهي منطقه و افزايش مسكن و غذا براي حيات وحش ساخته ميشوند نيز در همين دسته گنجيده و با نام بام سبز تنوع زيستي شناخته ميشوند.

بام هاي سبز متمركز

معمولا سنگين تر و داراي لايه ضخيمتري از بستر رويش هستند. اين نوع بام ها از تنوع بالاتري در نوع پوشش برخوردارند.با توجه به تحمل وزن بالاي اين نوع بامها، افراد ميتوانند به راحتي به اين بام هاي سبز یا روف گاردن دسترسي داشته و از آنها استفاده كنند. اين نوع بامها در مقايسه با بامهاي گسترده به آبياري و مراقبت بيشتري نياز داشته و محيط هايي با مهندسي دقيق، ساخته شده بر روي بام هاي با قابليت تحمل وزن بالا از جمله پاركينگ هاي خودرو هستند. اين نوع بامها با نامهاي “باغبام” و “بام هاي سلطنتي” نيز شناخته شده اند. باغ بام ها به طور خاصتر به بام هايي اطلاق ميشود كه فضاي كمتري به بستر گياهي و بيشتر آن به فضاي قابل استفاده براي افراد اختصاص داده شده است.

در گذشته بام هاي گسترده عموما به شكل سازه هاي سبك و بدون قابليت دسترسي عمومي بودند، به همين منظور براي باغ بام ها، از سقف هاي متمركز استفاده ميشد. در سالهاي اخير اين تفاوت تا حد زيادي كاهش پيدا كرده است تا جايي كه لغاتي مانند “نيمه-متمركز” و “نيمه-گسترده” نيز به گوش ميخورند.با وجود استفاده گسترده از اين دسته بندي ها توسط انجمن بين المللي بام هاي سبز و ساير نهادهاي توليد اين نوع بام ها، با توجه به كمرنگ شدن مرزهاي بين اين دو دسته بندي، در اين متن بامهاي سبز با توجه به ويژگي هاي منحصر به فردشان از جمله عمق بستر رشد تعريف ميشوند.

ديوارهاي سبز

اين لغت به مفهوم رشد عمودي گياهان با اتكا به سيستمي تقويتي است، تقويت كننده ها عموما ديوار داخلي يا خارجي هستند هرچند در برخي موارد نيازي به تقويت كننده نيست. مانند بام هاي سبز، ايجاد اين ديوارها نيز شامل پوشش گياهي، بستر رشد، آبياري و زه كشي هستند. با توجه به توضيحات ارائه شده تفاوت پوشش گياهي نماي خارجي و ديوارهاي سبز را نبايد فراموش كرد. اين ديوارها برخلاف نما، براي پوشش مكان نياز به تعداد بيشتري گلدان دارند درحاليكه در پوشش نما، تعداد كمي گياه كاشته شده و به آن اجازه داده ميشود تا سطح ديوار را بپوشاند. اين ديوارها با نامهاي “ديوار زنده”، “باغهاي عمودي” و “ديوارهاي زيستي” نيز شناخته شده اند.

ديوارهاي سبز نه تنها از لحاظ ظاهري به جذابيت ساختمان مي افزايند، بلكه با ايجاد سايه مستقيم بر روي ديوار كيفيت هواي محيط را بهبود بخشيده و معمولا بخش هاي اطرافشان از هواي خنكتري بهره مندند. به علاوه با رشد گياهان خاص غير بومي يك منطقه بر روي اين ديوارها ميتوان به افزايش تنوع پوشش گياهي آن كمك كرد. در ساخت اين ديوارها، گياهان علفي كاربرد بسياري دارند با اين وجود ميتوان از برخي درختچه هاي كوچك نيز استفاده كرد.

فراهم نمودن نور كافي از جمله عوامل مهمي است كه زمان طراحي اين ديوارها بايد مد نظر طراحان قرار گيرد، خصوصا ممكن است استفاده از نور مصنوعي هنگام طراحي ديوارهاي سبز داخلي ضروري باشد.

گابیون روف پرشیا خودرو

سقف روف گاردن

انواع مختلف دیوار سبز

انواع مختلفي از ديوارهاي سبز در در پروژه های شرکت چوب پلاست چوپکس دسترس است كه در برخي از آنها از روش هاي هيدروپونيك و در برخي از بستر رشد استفاده ميشود. به علاوه ساختارشان از از سيستم هاي ماژولار تا صفحه هاي با مكان هاي تعبيه شده براي كاشت قابل تغيير است. با اين وجود تمامي اين ديوارها به آبياري و اكثرا كود دهي از همين طريق را نيز نياز دارند. روش هاي معمول كوددهي از طريق سيستم آبي در اين ديوارها با دقت و احتياط بالا به منظور جلوگيري از ايجاد چرخه هاي كوددهي تا سطح مخرب قابل استفاده است.

سيستم ديوار سبز با طراحي صحيح از لحاظ فراهم كردن فضاي رشد مناسب گونه ها و انتخاب گياهان با طول عمر زياد ميتواند از هر دو جهت طراحي و كارآيي، صاحبانش را به اهدافشان برساند، همچنين در صورت طراحي اصولي، نگهداري آن نيز كار غيرممكن و يا سختي نخواهد بود.

نماي سبز

نماي سبز به رشد و نمو گياهان رونده در جهت عمودي و افقي نماي ساختمان اطلاق ميشود. اين گياهان ميتوانند مستقيما در خاك كاشته شده و يا داخل گلدانهايي در سطوح مختلف ساختمان باشند.

گياهان رونده ميتوانند مستقيما با ديوار ساختمان تماس داشته و يا بر روي ساختاري جدا از  نماي ساختمان رشد كنند. با استفاده از گياهان بالارونده داراي ساقه و يا ريشه هاي پيچكي ميتوان نماي سبز را بر روي ديوار و يا هر سازه ديگري به منظور ساخت پارتيشن، سايبان و غيره ايجاد كرد. تراكم پوشش نما نيز با توجه به كاربرد مورد نياز قابل مديريت است. به طور مثال نماي خارجي ساختمان بايد نسبت به پنجره كه بايد حداقل، امكان مشاهده بخشي از محيط خارج را فراهم سازد از شاخ و برگ بيشتري برخوردار باشد.

نماي سبز معمولا به دليل ايجاد ظاهر زيبا مورد استفاده قرار ميگيرد اما علاوه بر اين در كاهش ديد به داخل قسمت هاي شيشه اي ساختمان و ايجاد سايه نيز كاربرد دارد. نماي سبز نه تنها به دليل ايجاد سايه ميتواند فضاي اطراف را خنكتر كند؛ بلكه با توجه به عمليات گرماگير آبرساني در شاخه ها و تبخير آب از بستر رشد، اين كاهش دما چشمگيرتر از نگاه اول به نظر ميرسد. به علاوه تمامي گياهان رونده تا حدودي قابليت جذب آب حاصل از طوفان را نيز دارند. از ديگر مزاياي نماهاي سبز ميتوان به ايجاد سايه بر روي ساختمان، محافظت از نما و محافظت در برابر آلاينده هاي فرار گازي و ذرات كثيف موجود در هوا اشاره كرد. با توجه به دائمي بودن فعاليت گونه هاي هميشه سبز، استفاده از اين گياهان باعث بهبود هرچه بيشتر اين مزايا ميشود.

ساخت لایه های روف گاردن

هنگام ساخت نماهاي چند لايه، استفاده از گياهان با ويژگي هاي پيچكي نسبت به ساير گياهاني كه مستقيما به ديوار ميچسبند ارجحيت دارند؛ چرا كه باد، خصوصا در ارتفاع، ميتواند اين طراحي را با مشكل روبه رو كند. استفاده از گياهان پيچكي باعث ميشود تا آنها ريشه و ساقه هايشان را دور تمام تقويت كننده هاي موجود در تمام جهت هاي عمودي و افقي پيچيده و مقاومت را افزايش دهند.

حتي با وجود استفاده از اين نوع گياهان باز هم مشكلات اين طراحي كاملا برطرف نخواهد شد، چرا كه شاخ و برگ هاي درخت همچنان در معرض بادهاي شديد قرار خواهند گرفت، بنابراين انتخاب نوع گياه و تعداد شاخ و برگ هاي آن در هر ارتفاعي بسته به شرايط آب و هوايي محيط و ميزان بادهاي آن ناحيه در همان ارتفاع خاص قابل تغيير است. جدا از مسائل ياد شده، اهميت دسترسي به لايه هاي متفاوت براي نگه داري، طراحي سيستم آبياري و عمق و بستر رشد نيز بايد مد نظر قرار گيرند.

همانطور كه در بخش بام هاي سبز اشاره شد، تفاوت ميان دسته بندي ها روز به روز كاهش ميابد، بنابراين امروزه يافتن تفاوت فاحشي ميان نماي سبز و ديوار زنده كار مشكلي خواهد بود؛ خصوصا كه در طراحي هاي جديد ويژگي هاي هر دو گروه در كنار يكديگر استفاده ميشوند.

 

برای دانلود کامل مقاله روف گاردن اینجا را کلیک کنید.

با چوپکس فضای خود را احیا کنید.

نظرات و سوالات خود را از طریق دیدگاه یا در قسمت تماس با ما مطرح فرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند.

همچنین می توانید برای اجرای روف گاردن در تهران و طراحی روف گاردن در تهران یا سراسر ایران با ۸۸۸۸۱۸۹۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

14 پاسخ
 1. حمید گودرزی says:

  سلام من راجع به دیوار های سبز زیاد شنیده ام می خواستم بدونم این دیوار ها تنها در فضاهای محوطه و بیرونی اجرا می شود یا خیر می توانم در فضاهای داخلی منزلم هم استفاده بکنم؟ من خیلی گیاهان در آپارتمان رو دوست دارم و دنبال راهکارهای طراحی های جدید آن ها در فضاهای داخل منزلم هستم.

  پاسخ
  • hamed rahmani says:

   خیر دوست عزیز بنا به طراحی پروژه شما می توانیم از این دیوارهای سبز در هرکجا که دوست دارین حتی در فضای داخل اداری تجاری و حتی مسکونی استفاده فرمایید. انواع مختلفی در ساخت این دیوار های سبز وجود دارد که بنا به سلیقه شما استفاده می شود.

   پاسخ
 2. آرش حجازی says:

  سلام آیا شما تامین کاشت گل و تامین کود را انجام می دهید یا تنها کار های اجرایی و ساختمانی را انجام میدهید؟هم چنین پلان کاشت در روف گاردن برای من اهمیت ویژه ای دارد و میخواهم علاوه بر این ها یک پلان نور هم تهیه فرمایید. با سپاس فراوان

  پاسخ
  • hamed rahmani says:

   سلام دوست عزیز بر اساس توافق با کارفرما امکان تامین گیاهان روف گاردن وجود دارد،ولی کار اصلی شرکت ما ایجاد استراکچر و کاور چوب پلاستیک دیوار سبز است.

   پاسخ
 3. علي صادقي؟ says:

  سلام ايا شما در مقياس صنعتي هم كار ميكنيد براي مثال ديوار سبز هاي كنار جاده و اتوبان ها؟يا تنها در مقياس هاي كوچك تر مانند روف گاردن ها و …كار ميكنيد؟

  پاسخ
  • hamed rahmani says:

   سلام دوست عزیز بله ما در هر متراژ پروژه ای با توجه به نظر کارفرما کار میکنیم. پروژه های کلان در متراژ شهری و پروژه های کوچک مثل بالکن کوچک منزل شما. روف گاردن یک پروژه تجاری یا پروژه مسکونی و برج مسکونی شما.

   پاسخ

تعقیب

 1. […] برای اطلاع از اطلاعات جامع از روف گاردن به مقالان روف گارن چیست و روف گاردن چیست ۲ مراجعه […]

 2. […] دیگر از مزایای روف‌گاردن، توانایی تبدیل آن به مزارع مینیاتوری است که در آن […]

 3. […] برای اطلاع از اطلاعات جامه از روف گاردن به مقالان روف گارن چیست و روف گاردن چیست ۲ مراجعه […]

 4. […] برای اطلاع از اطلاعات جامه از روف گاردن به مقالان روف گارن چیست و روف گاردن چیست ۲ مراجعه […]

 5. […] برای اطلاع از اطلاعات جامه از روف گاردن به مقالان روف گارن چیست و روف گاردن چیست ۲ مراجعه […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *