پروفیلrp2

نام پروفیل

پروفیل چوب پلاست RP2

ابعاد مقطع پروفیل

۱۴۰mm × ۳۵mm

عنوان کاربری

نرده، سازه، سقف کاذب، پرگلا، نما

بازگشت به بالا