پروفیلt1

نام پروفیل

پروفیل چوب پلاست T1

ابعاد مقطع پروفیل

۹۰mm × ۴۰mm

عنوان کاربری

نیمکت ، سازه، سقف کاذب، مبلمان

بازگشت به بالا