پروفیلt2

نام پروفیل

پروفیل چوب پلاست T2

ابعاد مقطع پروفیل

۱۰۰mm × ۵۰mm

عنوان کاربری

نیمکت ، سازه، سقف کاذب، مبلمان

بازگشت به بالا