پروژه روف گاردن پاسداران مژدهی

موضوعپروژه روف گاردن پاسداران مژدهی
کارفرماآقای عرب
طراحتیم طراحی چوپکس
اجرای پروژهسال 1399
پروفیل استفاده شدهپروفیل چوب پلاست ST _ پروفیل چوب پلاست LT _  پروفیل چوب پلاست S1
پروفیل چوب پلاست N1 _ پروفیل چوب پلاست N2 _ پروفیل چوب پلاست N3
پروفیل چوب پلاست RP2 _ پروفیل چوب پلاست K1 
توضیحات 
بازگشت به بالا