روز: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

این محصول بر روی کف سازی ساختمان کاربرد دارد !

کف سازی ساختمان را می‌توان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌ها در پروژه‌های عمرانی حساب کرد. همانطور که پس از ساخت و اجرای دیوار، برای یکدست و بهتر نشان دادن آن از نازک کاری استفاده می‌شود، بر روی کف ساختمان نیز باید عملیات کف سازی انجام شده و به این ترتیب فضایی قابل کاربرد و دسترس بوجود […]

بازگشت به بالا