تیم ما

مدیرعامل

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.36.33

علی انصاری

مدیر عامل

مدیران چوپکس

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.06

فریبرز کندری فرد

مدیر اداری/مالی

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.081

ساناز احمدی

مدیر داخلی

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.04

هومان فرهمند

مدیر فروش

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.05

امیرحسین جابری

مدیریت دپارتمان طراحی و معماری

سایر اعضای تیم

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.09

فرشته دودانگه

سرپرست حسابداری

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.36.57

اردلان انتظاری

کارشناس فروش و پشتیبانی

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.07

محمد مهدی مغاری

کارشناس فروش و پشتیبانی

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.091

آهو رنگرز

کارشناس طراحی و معماری

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.08

حامد ترک

امور تدارکات

WhatsApp Image 2019 12 31 at 14.37.071

بهنام مسائلی

واحد ترخیص کالا

بازگشت به بالا