تورسنگ

تورسنگ یا گابیون و 8 روش خلاقانه برای طراحی با آن

دیوارهای گابیون یا تورسنگ از نگه داشتن دامنه های شیب، دیوارهای باغ، باغچه ها و نیمکت ها گرفته تا دیوارهای اتاقک ها در فضای باز، کاربری دارند. این دیوارها در بهترین روش استحکام و صنعتی می توانند میزان عمده ای از بافت مورد نظر را به مناظر اضافه کنند و – بسته به نوع استفاده […]

پایداری سازه های گابیونی یا تورسنگی 2

در قسمت اول مقاله به شرح مشخصات سازه های گابیونی و استفاده  آن ها در باربری و استفاده های  سازه ای آن ها پرداختیم. برخی از تحقیقات درباره دیوار های گابیونی دیوار گابیونی علاوه بر دیوارهای استاندارد مستطیلی ، برخی تولید کنندگان و محققان شکل های دیگری از این دیوارها را نیز مدنظر قرارداده اند. […]

پایداری سازه های گابیونی یا تورسنگی 1

 مقدمه وظیفه سازه های نگهبان ( حائل )، ایجاد پشتیبانی خاک برای حفاظت سایر سازه ها و یا پروژه های محوطه سازی است. اخیرا سازه های گابیون جدا از عوامل ذکر شده به عنوان دیوارهای صلب سازه های منعطف نگه دارنده سنتی، استفاده می شوند و ریزش خاک در کنار جاده ها در زمان آب […]

بازگشت به بالا