فضای سبز

نگهداری گیاهان بر روی روف گاردن

مواردی که باید در هنگام استفاده از روف گاردن در نظر گرفت شرایط نگهداری گیاهان بر روی روف گاردن در معرض قرار گرفتن در این مورد همانقدر که نگران ظرفیت وزن بامتان هستید می بایست نگران در معرض قرار گرفتن آن هم باشید . روف گاردن ها حساسیت بیشتری نسبت به عواملی نظیر: باد، آفتاب […]

بازگشت به بالا