• سقف مراکز خرید
  • سقف الواری
  • سقف پرگولا
  • سقف گریل اداری
  • سقف گریل پارکینگ
  • سقف گریل استخر

سقف کاذب چوپکس: 

از دیگر کاربری‌های پروفیل‌های چوب پلاستیک چوپکس سقف‌های کاذب دکوراتیو مهندسی فضاهای اداری و تجاری می‌باشد. تنوع پروفیل‌های چوب پلاست این مجموعه امکان انتخاب سطح مقطع مناسب را به معماران محترم می‌دهد.

پروفیل‌های N1, ZP, RP2, RP1, T1 از پروفیل‌های رایج جهت نصب سقف کاذب می‌باشد.