پروفیلS1

نام پروفیل

پروفیل چوب پلاست SP

ابعاد مقطع پروفیل

۲۹۴mm × ۹۰mm

عنوان کاربری

نیمکت

بازگشت به بالا