پروژه محوطه کلارآباد

موضوع پروژهپروژه محوطه کلارآباد
نام طراحتیم طراحی چوپکس
اجرای پروژهسال 1395
پروفیل استفاده شده 
توضیحاتدر پروژه محوطه کلارآباد جهت اجرای پل، مبلمان داخل آلاچیق و همچنین کفپوش دور استخر از پروفیل چوب پلاست استفاده شده است. 
بازگشت به بالا