پروژه ویلا چهارباغ «سقف کاذب»

موضوع پروژه ویلا چهارباغ «سقف کاذب»
طراحتیم طراحی چوپکس
شروع پروژهسال 1400
پروفیل‌های استفاده شدهپروفیل چوب پلاست ST _ پروفیل چوب پلاست N1
پروفیل چوب پلاست RT _ پروفیل چوب پلاست N3
توضیحات 
Rate this page
بازگشت به بالا