پروژه پوشش تاسیسات ساختمان کوه نور

موضوع  پروژه پوشش تاسیسات ساختمان کوه نور
کارفرما  
طراح تیم طراحی چوپکس
شروع پروژه 1399
پروفیل‌های استفاده شده  
توضیحات  
4/5 - (1 امتیاز)
بازگشت به بالا