پروژه پوشش تاسیسات ساختمان کوه نور

موضوع پروژه پوشش تاسیسات ساختمان کوه نور
کارفرما 
طراحتیم طراحی چوپکس
شروع پروژه1399
پروفیل‌های استفاده شده 
توضیحات 
4/5 - (1 امتیاز)
بازگشت به بالا