پروژه روف گاردن خیابان فخارمقدم

موضوع پروژه روف گاردن خیابان مقدم
طراح تیم طراحی چوپکس
اجرای پروژه سال 1400
پروفیل استفاده شده پروفیل چوب پلاست ST _ پروفیل چوب پلاست LT 
پروفیل چوب پلاست RP2 _ پروفیل چوب پلاست N2 
پروفیل چوب پلاست N1 _ پروفیل چوب پلاست N3
پروفیل چوب پلاست S1
توضیحات پروژه روف گاردن خیابان فخارمقدم؛ دارای المان‌های متعددی بوده که با استفاده از پروفیل چوب پلاست، طراحی و اجرا شده است. یکی از بهترین المان‌هایی که فضای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت در بام سبز را فراهم می‌نماید، پرگولا بوده که در این پروژه نیز ساخته شده است. 
بنابراین ساکنین در هر فصل سال به راحتی می‌توانند از این سایبان که البته مسقف است به راحتی استفاده کنند. در بخش‌هایی از این پروژه برای ایجاد فضی سبز و پرورش گیاهان تزئینی، فلاورباکس طراحی شده است. ضمن اینکه برخس از این گلدان‌ها با نیمکت چوبی ادغام شده و فضایی برای نشستن ساکنین را بوجود آورده است. 
بازگشت به بالا