پروژه سقف کاذب فودکورت نارسیس

موضوع پروژه سقف کاذب فودکورت نارسیس
طراحتیم طراحی چوپکس
شروع پروژه1400
پروفیل‌های استفاده شدهپروفیل چوب پلاست ST _ پروفیل چوب پلاست N2
پروفیل چوب پلاست N4 _ پروفیل چوب پلاست K4 
توضیحات 
Rate this page
بازگشت به بالا