• کانتر فروش
  • نرده گابیونی
  • احجام دکوراتیو
  • فلاور باکس
  • دیوار گابیونی
  • باربیکیو

گابیون چوپکس: 

به هرگونه سبد فلزی پر شده از مصالحی همچون (سنگ، چوب و …) گابیون گفته می‌شود. همخوانی المان‌های گابیونی با چوب پلاست، شرکت چوپکس را بر آن داشت تا با طراحی و ساخت گابیون نسبت به خلق فضاهایی خاص و مدرن اقدام نموده و عناصر چوب و سنگ را در جهت ایجاد محیطی دلپذیر به کار گیرد.